نتایج امتحانات گروه عمران

نتایج امتحانات گروه عمران


اعلام نمرات اولیه امتحانات دانشجویان، فقط از طریق  این وبلاگ صورت خواهد گرفت (در تابلو اعلانات گروه نصب نمی گردد)، دانشجویان گرامی در صورت اعتراض به نمره درس مربوطه، حداکثر تا سه روز پس از ثبت نمره در وبلاگ، بایستی در قسمت - نظر دهید - نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را به ثبت برسانند، و از بیان مطالب دیگر خودداری نمایند و در صورت نیاز همزمان می توانند به استاد مربوطه ایمیل بزنند. اعتراض به نمره فقط به صورت گفته شده امکانپذیر است و به مراجعات حضوری به گروه عمران ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمنا به دانشجویان توصیه می گردد در صورت اطمینان از امکان خطا در تصحیح اوراق، به نمره اعتراض نمایند، در غیر اینصورت مسئولیت کاهش احتمالی نمره، به عهده دانشجو خواهد بود. 

تذکر: نمرات قطعی مربوط به پایان ترم دانشجویان از طریق سایت رسمی دانشگاه اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392ساعت 12:54  توسط گروه عمران 

نتایج امتحان پایانترم مکانیک خاک (آقای مهندس حیدری)

+ نوشته شده در  جمعه سوم بهمن 1393ساعت 0:46  توسط گروه عمران 

نمرات پایان ترم ریاضی عمومی I (آقای غلامی)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393ساعت 9:12  توسط گروه عمران  | 

نمرات پایان ترم روسازی راه (آقای مهندس محمدی)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393ساعت 9:9  توسط گروه عمران  | 

نمرات پایان ترم مقررات ملی ساختمان (آقای دکتر بیدمشکی)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 17:48  توسط گروه عمران  | 

نمرات پایان ترم مقاومت مصالح II (آقای دکتر بیدمشکی)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 17:46  توسط گروه عمران  | 

نمرات پایان ترم سازه فلزی گروه معماری (حمید رضا کارگر)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 10:55  توسط گروه عمران 

نمرات پایان ترم مهندسی پی (حمید رضا کارگر)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم دی 1393ساعت 20:20  توسط گروه عمران 

نمرات میانترم درس مقاومت مصالح 2آقای دکتر بیدمشکی

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 21:26  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس تحلیل سازه 2 آقای مهندس امدادی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 21:20  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس استاتیک آقای مهندس امدادی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 21:19  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس ریاضی 1و2 آقای غلامی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 21:17  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس مهندسی پی ،آقای مهندس ابراهیمی راد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 21:14  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس استاتیک آقای مهندس محمدحسینی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 21:11  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس مهندسی زلزله ،آقای مهندس ابراهیمی راد

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 21:9  توسط گروه عمران  | 

نمرات نهایی درس هیدرولیک ،آقای دکتربستان

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 21:7  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس راهسازی ،آقای مهندس محمدی

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 8:39  توسط گروه عمران  | 

نمرات میانترم درس مقاومت 1 ،آقای مهندس آذین

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 8:36  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس آزمقاومت ،آقای مهندس جمشیدی

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 23:54  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس تحلیل 2 آقای مهندس محمدپناه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 15:5  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس بتن آرمه 1 آقای مهندس محمدپناه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 22:19  توسط گروه عمران  | 

نمرات بناهای آبی آقای مهندس عطاردی

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 15:48  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس تاسیسات آقای دکتر توانا

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 18:20  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس هیدرولیک آقای دکترتوانا

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 18:18  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس آزمایشگاه مقاومت آقای مهندس امدادی

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 18:0  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس استاتیک آقای مهندس محمدی

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 14:33  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس سازه های فلزی آقای دکتر اسفندیاری (گروه معماری)

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 23:43  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس تحلیل 1 آقای دکتراسفندیاری

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 23:40  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس استاتیک آقای مهندس عطاردی

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 18:33  توسط گروه عمران  | 

نمرات درس اقتصاد مهندسی آقای مهندس مبکی

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 18:29  توسط گروه عمران  | 

مطالب قدیمی‌تر